İDRİS ŞAHİN

Prof. Dr. İDRİS ŞAHİN

CİHADİYE ELİF ÖZTÜRK

Prof. Dr. CİHADİYE ELİF ÖZTÜRK

ŞÜKRÜ ÖKSÜZ

Prof. Dr. ŞÜKRÜ ÖKSÜZ

NAGİHAN MEMİŞ

Araş. Gör. NAGİHAN MEMİŞ

ZEYNEP DİLARA KARAMURAT

Araş. Gör. ZEYNEP DİLARA KARAMURAT

BETÜL DÖNMEZ

Araş. Gör. BETÜL DÖNMEZ

EMEL ÇALIŞKAN

Dr.Öğr.Üyesi EMEL ÇALIŞKAN