ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ EKİP ÜYELERİ
Başhekim Prof. Dr. Öner Abidin BALBAY
Tıbbi Dr.Öğr. Üyesi Zekeriya Okan KARADUMAN
Başmüdür Fatma ERAVCI AKPINAR
Kalite Yönetim Direktörü Ayfer GEÇİT
Başmüdür Fatma ERAVCI
İdari (Hastane Müdürü) Bedri YALÇIN / Muhammet ÇELİK
Hemşirelik Hizmetleri Hacer AK ERGÜN/ Uzm.Hemş.Nevin ŞEN
Enfeksiyon Hemşiresi Ayşe DANIŞ
Hemşirelik Hizmetleri Seltap GÜLCÜ/ Nebiye GÜL
Sosyal Hizmet Uzmanı Gülşen AYTAR
Laboratuvar Temsilcisi Biyolog Ziya ERDOĞAN
Anestezi Teknisyeni Nadi DEMİREL
Radyoloji Teknisyeni Murat BULUT
Kalite Yönetim Birimi Yeşim DAĞDEVİREN
Kalite Yönetim Birimi Elif Aysun DORAK
Kalite Yönetim Birimi Seda KAŞKIR
İş Sağlığı Uzmanı Emine KORKMAZ
İş Yeri Hemşiresi Feriha KÜTÜK
HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÜYELERİ
Başhekim Prof.Dr. Öner Abidin BALBAY
Tıbbi Dr.Öğr. Üyesi Zekeriya Okan KARADUMAN
Kalite Yönetim Direktörü Ayfer GEÇİT
İdare (Hastane Müdürü) Muhammet ÇELİK / Bedri YALÇIN
Hemşirelik Hizmetleri Nevin ŞEN / Hacer AK ERGÜN
Cerrahi Branş Uzmanı Yrd. Doç.Dr. Yalçın Turhan
Dahili Branş Uzmanı Prof.Dr. Ali Nihat ANNAKKAYA
Laboratuvar Branş Uzmanı Prof.Dr. Elif ÖZTÜRK
Anesteziyoloji ve Reaminasyon Uzmanı Doç.Dr. Gülbin Yalçın SEZEN
Hastane Bilgi Sistem Sorumlusu Zekeriya KAPLAN
Eczacı Dilek Erdem KAYNAK
Kalite Yönetim Birimi Yeşim DAĞDEVİREN
Kalite Yönetim Birimi Elif Aysun DORAK
Kalite Yönetim Birimi Seda KAŞKIR
EĞİTİM KOMİTESİ ÜYELERİ
Başhekim Prof. Dr. Öner Abidin BALBAY
Tıbbi Dr.Öğr. Üyesi Zekeriya Okan KARADUMAN
Kalite Yönetim Direktörü Ayfer GEÇİT ÖZTÜRK
Hekim Dr. Öğretim Üyesi Murat KAYA
İdare (Hastane Müdürü) Muhammet ÇELİK
Hemşirelik Hizmetleri Hacer AK ERGÜN / Uzm.Hemş.Nevin ŞEN
Eğitim Hemşiresi Nevin ŞEN
Sosyal Hizmet Uzmanı Gülşen AYTAR
Kalite Yönetim Birimi Yeşim DAĞDEVİREN
Kalite Yönetim Birimi Elif Aysun DORAK
Kalite Yönetim Birimi Seda KAŞKIR
TESİS VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ EKİP ÜYELERİ
Başhekim Prof. Dr. Öner Abidin BALBAY
Tıbbi Dr.Öğr. Üyesi Zekeriya Okan KARADUMAN
Başmüdür Fatma ERAVCI AKPINAR
Kalite Yönetim Direktörü Ayfer GEÇİT ÖZTÜRK
Hemşirelik Hizmetleri Hacer AK ERGÜN/ Uzm.Hemş.Nevin ŞEN
Hastane Müdür Yrd. (Sivil Savunma Amiri) Şaban KÖKLÜ
Müdür Yardımcısı Mühendis Seçkin ÖNER
Afet ve Acil Durum Yönetim Sorumlusu Selvihan EKİCİ
Tıbbi Cihaz Yönetim Sorumlusu Mustafa Salih EROL
Kalite Yönetim Birimi Yeşim DAĞDEVİREN
Kalite Yönetim Birimi Elif Aysun DORAK
Kalite Yönetim Birimi Seda KAŞKIR
Laborant Emine KORKMAZ
İş Yeri Hemşiresi Feriha KÜTÜK
BİNA TURU EKİBİ
Başhekim Prof. Dr. Öner Abidin BALBAY
Kaliteden Sorumlu Başhekim Yrd. Dr.Öğr. Üyesi Zekeriya Okan KARADUMAN
Başhekim Yrd. Prof. Dr. Mevlüt PEHLİVAN
Başmüdür Fatma ERAVCI AKPINAR
Kalite Direktörü Ayfer GEÇİT ÖZTÜRK
İdari (Müdür) Bedri YALÇIN / Muhammet ÇELİK
Hemşirelik Hizmetleri Hacer AK ERGÜN/ Uzm.Hemş.Nevin ŞEN
Hastane Müdür Yrd. Seçkin ÖNER
Teknik Servis Sorumlusu Serhat ÇELİK
Kalite Yönetim Birimi Yeşim DAĞDEVİREN
Kalite Yönetim Birimi Elif Aysun DORAK
Ev İdaresi Hizmetleri Ahmet Turan TÜRKOĞLU
Temizlik Firması Yetkilisi Nuray MEZARCI
BEYAZ KOD YÖNETİM EKİBİ
Tıbbi Temsilci/ Başhekim Yrd. Dr.Öğr. Üyesi Zekeriya Okan KARADUMAN
İdari Temsilci/ Müdür Muhammet ÇELİK
Hemşirelik Hizmetleri Nevin ŞEN
Psikolog Elif YILDIZ
Çalışan Güvenliği Birim Sorumlusu Zeynep METİN
Güvenlik Amiri Kerim BİLİCİ
PEMBE KOD YÖNETİM EKİBİ
Başmüdür Fatma ERAVCI AKPINAR
İdari Temsilci Seçkin ÖNER
Hemşirelik Hizmetleri Nevin ŞEN / Hacer AK ERGÜN
Güvenlik Amiri Kerim BİLCİ
Pediatri Servis Hemşiresi Özlem GÜVEN
Teknik Servis Temsilcisi Serhat ÇELİK
MAVİ KOD YÖNETİM EKİBİ
Tıbbi Temsilci Doç.Dr. Gülbin Yalçın SEZEN
İdari Temsilci Muhammet ÇELİK / Bedri YALÇIN
Hemşirelik Hizmetleri Hacer AK ERGÜN / Nevin ŞEN
Kalite Yönetim Birimi Elif Aysun DORAK
KIRMIZI KOD YÖNETİM EKİBİ
HAP Başkanı Hastane Yöneticisi (Başhekim Vekili)
Operasyon Şefi Başhekim Yardımcısı
Lojistik Şefi Hastane Müdürü
Planlama Şefi Başmüdür
Finansman Şefi Hastane Müdürü – Hastane Müdür Yardımcısı
Halkla İlişki Direktörü Başhekim Yardımcısı
Kalite Yönetim Direktörü
İrtibat Direktörü Personel Şube Şefi
Yangına Müdahale Ekip Personeli
Kurtarma Ekip Personeli
Teknik Servis Sorumlusu (Elektrik ve Gaz Vanalarını kesecek personel)
Güvenlik Amiri ve Güvenlik Personelleri