Misyon - Vizyon


Misyonumuz;

Üniversite Hastanemiz, bulunduğu bölgede toplumun ruh ve beden sağlığının korunmasını, 3.basamak sağlık kuruluşu olarak üst düzeyde tanı ve tedavi hizmetinin çağdaş bilgi ve teknolojiyi kullanarak sunulmasını, evrensel standartlarda eğitim, öğretim ve araştırma yapılması için gerekli altyapı desteğinin sağlanmasını amaçlar. Bu amacını, sahip olduğu üstün nitelikli kadrosu ile güncel bilgi ve modern teknoloji eşliğinde, evrensel standartlarda kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti vermektir.

Vizyonumuz;

Düzce Üniversitesi Hastanesi Türkiye’de önde gelen ve dünyada saygın; üst düzeyde bilgi birikimine sahip, topluma bilimsel ve çağdaş altyapısı ile kaliteli sağlık hizmeti sunan, bilimsel araştırmalara yön veren ve yenilikleri ilk uygulayan genç ve dinamik kadrosuyla sağlık hizmetleri açısından ulusal ve uluslararası standartlara uygun sağlık hizmeti üreten bir kuruluş olmaktır.

 

Amaçlarımız ve Hedeflerimiz;
 

Sağlık Hizmetlerinde mevcut kapasite ile maksimum hizmet vermek.

Hedefler:

-2017 haziran ayına kadar İnsan Kaynakları Biriminin kurulmasını sağlamak

 

Sağlık Hizmetlerinde kaliteyi arttırmak

Hedefler:

-Hizmet İçi Eğitim Programlarının yılda en az 2 kere düzenlenmesinin sağlanması.                                 

 

Hastane İşletmeciliğinde verimliliği arttırmak

Hedefler:

-İdari birimlerin aynı alanda toplanmasını sağlamak.

-Hastanemiz laboratuvar donanım ve fiziki alanlarını arttırarak hizmet alımı ile Dış Laboratuvarlara gönderilen tetkiklerin sayısını azaltmak

-Fatura kesintilerini minumuma indirmek için Veri elemanlarının eğitimlerinin sağlanması ve görev tanımlarının Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlayacak SUT değişikliklerini  takip edecek ve gerektiğinde ilgili makamlara uyarılarda bulunulacak şekilde genişletilmesinin sağlanması

-Öğretim üyelerinin poliklinik muayenelerine katılımının en üst düzeyde sağlanması

-0.01.2016-31.12.2016  tarihleri arasında en az 10 tane yeni indikatör belirleyerek takip edilmesini sağlamak

-01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında mavi kod 3 dk altında ulaşımı %100’e çıkarmak

Sağlık hizmeti sunumunda gerekli olan tıbbi sarf malzemelerin temin sürecinin daha hızlı gerçekleştirmek

-Akılcı tıbbi sarf malzemesi ve ilaç kullanımını sağlamak

-Hastanemizde poliklinik ve kliniklerde kullanılan hasta kartı, tetkik istem kağıdı vb. her türlü kağıt kullanımının durdurulması ve hasta verilerine daha çabuk ulaşılabilmesi için bütün hasta işlemlerinin hastane otomasyon programına girilmesi.

 

Hastane altyapı ve donanımını arttırmak

Hedefler:

-Dökümantasyon biriminin kurulup, hasta dosyaları arşivinin ve idari arşivinin dijital ortama geçirilmesini sağlamak.

-Hastanemizdeki Patoloji birimi içerisinde moleküler patoloji laboratuvarının kurulmasını sağlamak

-Hastanemizde Genetik Laboratuvarı kurulmasını sağlamak

-Hastanemiz genelinde klimatizasyon sisteminin kurulmasını sağlamak

-Hastanemizde kullanım süresi dolmuş olan bilgisayarların yeni bilgisayarlarla değiştirilerek, hasta kayıt kabul, tedavi ve taburculuk işlemlerini hızlandırılması,

-Hasta verilerinin yedeklenmesi ve güvenliği açısından yapılması gereken felaket senaryosu çalışmalarını tamamlayıp gerçekleştirmek

 

Hastane fiziki mekan eksikliğini gidermek

Hedefler:

-Hastanemiz binasında deprem tahkikinin yapılarak Büyük Onarım projesi uyumluluğunun sağlanması

-2017 yılı Ağustos ayı sonuna doğru ek binanın kullanıma açılması ve ardından mevcut binanın tadilat çalışmalarının başlatılması

-Mevcut otoparkların yeniden düzenlenerek kapasitelerinin arttırılması

 

Hastane personelini nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek.

Hedefler:

-Yeni göreve başlayacak personellere uyum eğitimi verilmesi

-Kurumun acil ihtiyaçları göz önüne alınarak Liyakat ilkesi doğrultusunda her yıl Görevde Yükselme Sınavlarının yapılmasının sağlanması

-Sağlık Bakanlığının yayınladığı personel dağılım cetvelindeki (PDC) sayılara ulaşmanın sağlanması

-01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında tüm hastane personeline kalite kültürünün oluşturulması adına toplam 8 saat eğitim verilmesi

-Eğitime katılan personellere eğitim katılım belgesi verilmesini sağlanması

Günlük İstatistikler

 • Poliklinik Başvuru Sayısı: 0
 • Muayene Olan Hasta Sayısı: 0
 • Yatış Yapan Hasta Sayısı: 0
 • Yatan Hasta Sayısı: 235

 

İzinli Öğretim Üyeleri

 • DOÇ.DR. İRŞADİ İSTEMİ ALP YÜCEL Ortopedi ve Tra...
 • Görev İzni [19.04.2015 - 18.04.2016]

 • DOÇ.DR. MELİH ENGİN ERKAN Nükleer Tıp...
 • Ücretsiz İzin [15.09.2015 - 18.01.2017]

 • PROF. DR. İSMAİL ÖZDEMİR Perinatoloji...
 • Görev İzni [14.10.2015 - 15.06.2016]

 • PROF.DR. ENVER ÖZDEMİR Üroloji...
 • Görev İzni [25.07.2015 - 17.05.2016]

Facebook    Yemek Listesi
Sitemizi şu anda 47 kişi ziyaret etmektedir.


Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Bilgi İşlem Merkezi 2013