18 Nisan 2019
1.  Uyku laboratuvarı
2.  Obezite Cerrahisi ve Obezite Merkezi
3.  Bypass Cerrahisi
4.  Laporoskopik (kapalı yöntem) ameliyatlar
5.  Perinatall (Riskli Gebelik) Takipleri ve ayrıntılı USG
6.  ROP Muayenesi (Prematüre Retinopatisi)
7.  Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
    -Akupunktur
    -Kupa tedavisi (Hacamat)
    -Hirudoterapi (Sülük tedavisi)
    -Ozon terapi
    -Apiterapi (Arı ve arı ürünleri tedavisi)
    -PRP
    -Fitoterapi
8.  ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyo Pankreatografi)
9.  ESWT (Topuk dikeni)
10. ESWL (Taşkırma)
11.  Endoskopi Ünitesi
12.  Bronkoskopi ve EBUS Ünitesi
13.  Fizik Tedavi Ünitesi
14.  Anjio Ünitesi
15.  Onkoloji-Hematoloji Gündüz Tedavi Ünitesi
16.  Odyoloji
17.  Girişimsel Radyoloji
18.  Dermakozmetik Tedaviler
      -Mezoterapi
      -PRP
      -Botoks
      -Dolgu
19.  Fototerapi tedavisi (PUVA, dbUVB, lokal PUVA)
20.  Elektrokoter tedavisi
21.  Kriyoterapi tedavisi
22.  Vasküler (damarsal) lezyonlara yönelik lazer tedavisi
23.  Bilgisayarlı dermatoskopi cihazı ile nevüs (ben) takibi
24.  Diyabetik Ayak Polikliniği
25.  Demans-Epilepsi Polikliniği
26.  Sigara Bırakma Poliklinliği
27.  Aşı Polikliniği
28.  Psikiyatri Kliniği
29.  Yenidoğan Yoğun Bakım
30.  1. Basamak, 2. Basamak, 3. Basamak Yoğun Bakım Üniteleri
31.  Çocuk Acil Servisi
32.  Anne ve bebek Dostu Hastane
33.  Solunum Fonksiyon Laboratuvarı
34.  Alerji Testi