25 Aralık 2018
Hastanemiz Organve Doku Nakil Koordinatörümüz YoğunBakım Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Türkay Akbaş ve ekibi tarafından organ bekleyen binlerce hastaya organ ve doku bağışınayönelik toplumsal farkındalığı arttırmak için Kasım ayı boyunca çeşitlietkinlikler düzenledi.

Organ ve Doku Nakil Koordinatörümüz  Dr. Öğr. Üyesi Türkay Akbaş ve ekibi, DüzceValiliği İl Sağlık Müdürlüğü ve Üniversitemiz iş birliğiyle 6 Kasım 2018tarihinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda din görevlilerineyönelik düzenlenen "Organ ve Doku Nakli Bilgilendirme Panelinde katılımcı olarakkatıldı.

Koordinatörlüğümüzce; organ bağışının önemine dikkat çekmekamacıyla il merkezinin en işlek caddelerinde bulunan  billboardlara afişler astırılarak kamuoyubilinci ve bağış sayısının artması hedeflendi. Hastanemizdeki duyuru ve reklam panolarına organ bağışıafişleri asılırken, hastanemiz bekleme alanlarındaki tanıtım ekranlarına SağlıkBakanlığı organ bağışı konulu kamu spot videoları yüklendi.

Organ bağışı konusunda daha bilinçli bireyler yetiştirilmesiaçısından küçük yaşlardan itibaren eğitimin önemli olduğunu savunan HastanemizOrgan ve Doku Nakil Koordinatörlüğü, hafta dolayısıyla Düzce Mustafa KemalOrtaokulu 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan 400 kişilik gruba organ bağışıfarkındalık ve bilinçlendirme eğitimi düzenledi. Organ naklinin ne olduğu,kimlerin organ bağışı yapabileceği, hangi organ yada dokuların bağışıyapılabildiği gibi konularda öğrencilere bilgiler verilerek merak ettiklerisorular cevaplandırıldı.

Hastanemiz Başhekimi’nden Organ Bağışı

Öte yandan 3-9 Kasım Organ Bağış ve Nakli Haftasıetkinlikleri kapsamında , Hastanemiz Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay;organ bağışı konusunda farkındalığa dikkat çekmek amacı ile organ ve doku bağışkartını doldurarak bağışta bulundu. Organ yetmezliği sorunu yaşayan hastalarımız için büyük birumut ışığı olan Organ Bağış Haftasının etkin ve verimli bir biçimde kutlanması gerektiğininaltını çizen Hastanemiz Başhekimi Prof. Dr. Balbay;  Organ ve Doku Nakil Koordinatörümüz  Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi TürkayAkbaş, Hemşire Arzu Ekinci ve Hemşire Feriha Kütük’e bu hafta dolayısıylayaptıkları çalışmalardan ötürü teşekkür etti.