17 Aralık 2018
Yüksek bilgi ve teknolojilerden hastaların en üst düzeyde fayda görmelerini amaç edinen Hastanemizin Odyoloji (İşitme ve Denge Bilimi) Ünitesi, yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Hastanemiz Dr. Talat Bahçebaşı Poliklinik binası 2. katında daha modern bir alana sahip olan Odyoloji Ünitemizde; yeni doğanlarda işitme kaybı tarama programlarından başlayarak ilerleyen yaşla birlikte beliren işitme kayıplarının tanısına yönelik testler yapılmaktadır.

Hastanemiz Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde faaliyet gösteren ünitemizde; işitme ve dengeyle ilgili sorunları olan hastalara işitme testi, orta kulak değerlendirme testi, yeni doğan tarama testi yaparak işitme kayıpları, kaybın miktar ve cinsi sağlıklı bir şekilde ölçülebilmektedir.

3 Odyoloji teknikeri ve son teknolojik cihazlar ile hizmet veren Ünitemiz; KBB Polikliniğindeki muayene sonrası hekim tarafından uygun görülen hastaların işitme ve denge kayıplarının nedeni ve derecesinin saptanmasına, kişiye ve hastalığına özel tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımı belirlenmesine yardımcı olmaktadır.