08 Haziran 2018
Hastane Afet Planı (HAP) çerçevesinde Hastanemizde 2018 yılı masa başı tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastanemiz Başhekimlik toplantı salonunda yapılan tatbikatta; Başhekimimiz Prof. Dr. Öner Abidin BALBAY ( HAP Başkanı),  Başhekim Yardımcılarımız Prof. Dr. Ali Nihat ANNAKKAYA (Halkla İlişkiler Sorumlusu), Prof. Dr. Alp Alper ŞAFAK (Operasyon Şefi) ve  Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Okan KARADUMAN (Alan Sorumlusu), Hastanemiz Başmüdürü Fatma Eravcı AKPINAR (Kurumlar Arası Koor. Sor.), Hastane Müdürlerimiz Bedri YALÇIN (Lojistik Şefi) ve Muhammet ÇELİK (Finans Şefi), Başhemşire Yardımcımız Hacer AK ERGÜN (Tıbbi Bakım Sorumlusu), Hastane Müdür Yardımcılarımız Zekeriya KAPLAN (Planlama Şefi), Seçkin ÖNER ( İş Güvenliği Sorumlusu), Şaban KÖKLÜ (Güvenlik Sorumlusu), Kalite Koordinatörümüz Ayfer Geçit ÖZTÜRK (Sağlık Otelciliği Hiz. Sor.) ve Memur Selvihan EKİNCİ (HAP Sekretaryası) katıldı. 

Tatbikatı Sağlık İl Müdürlüğü’nden  Acil Afet Birim Sorumlusu Paramedik Sümeyye  KALAFAT gözlemci olarak takip etti.

Tatbikatta Düzce D–100 Kara yolunda sıvılaştırılmış klor gazı taşıyan bir tankerin senaryo gereği devrilmesi durumunda hastanemiz acil durum planlarının uygulanabilirliği, hastanenin tıbbî ve fizikî kapasite ve yeteneklerinin nasıl verimli kullanılabileceği değerlendirildi. 2018 yılı masa başı tatbikatı; belirlenen görev alanlarındaki eksik yönlerin görülmesi ve geliştirilmesine imkan sağladı.