02 Aralık 2017
Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’na (KOAH) dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla stant kurularak bilgilendirme yapıldı. 

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin klinik girişinde kurulan KOAH hastalığı farkındalık standında, Düzce Tıp Öğrencileri Birliği ile Halk Sağlığı Çalışma Kolu tarafından ücretsiz solunum fonksiyon testi yapılarak kronik hastalığa dikkat çekildi. 

Solunum testlerinin sonuçlarına göre ziyaretçilerin KOAH hastalığına yatkınlıkları tespit edilirken, hastalığı önlemek için hayat tarzlarında yapılması gereken değişiklikler konusunda bilgilendirme yapıldı. Hastanemizde ayrıca hasta ve hasta yakınlarına da KOAH hastalığı ve sigaranın zararları ile ilgili broşür dağıtıldı. 

Yılda 2,9 milyon ölüme neden olan KOAH hastalığının gelişiminde en yaygın risk faktörünün sigara dumanı olduğu hatırlatılarak; sigarasız yaşam, temiz hava ve fiziksel egzersizlerle KOAH’tan korunmanın mümkün olduğu vurgulandı.   Bilgilendirme standını ziyaret eden hasta ve yakınları edindiği faydalı bilgilerden dolayı, öğrencilerimiz ve Hastanemiz Yönetimine teşekkürlerini iletti.