12 Ekim 2017
Hastanemizde kurumlar için yüksek önem arz eden ‘Bilgi’nin korunması ile ilgili;  bilgi güvenliğinin ilk adımı olarak bilgiyi üreten, kullanan, depolayan ve dağıtan personel eğitimden geçirildi.  Bu kapsamda 10.10.2017 tarihinde Üniversitemiz Sağlık,Araştırma ve Uygulama Hastanesi Konferans salonunda “Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi” düzenlendi. Hastanemizde çalışan veri personeli ve sağlık çalışanlarının katıldığı eğitimde bilgi güvenliği, kullanıcı sorumluluğu, tehditler ve korunma yöntemleri üzerinde duruldu.

Hastanemiz Bilgi İşlem Birimi’nde Sistem Uzmanı olarak görev yapan Murat BALKAN tarafından verilen eğitimde; bilgiye izinsiz veya yetkisiz bir biçimde erişim, hasta mahremiyetinin önemi, dikkat edilecek kurallar, hasta bilgilerinin güvenli bir şekilde korunması, paylaşımı ile ilgili kurallar anlatıldı.  Ayrıca E-posta güvenliği, parola güvenliği  ve siber saldırılardan korunmak için alınması gereken tedbirler görsel materyaller aracılıyla hastanemiz personeline aktarıldı.