28 Eylül 2017
Hastanemizde Hastane Afet Planı (HAP) çerçevesinde 2017 yılı masabaşı tatbikatı 26.09.2017 tarihinde hastanenin 0’ncı katında Başhekimlik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Tatbikata; Başhekim Prof. Dr. Öner Abidin BALBAY(HAP Başkanı), Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ali Nihat ANNAKKAYA(Halkla İlişkiler Sorumlusu),  Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt PEHLİVAN (Tıbbi Teknik Danışma Kurulu), Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Bora BÜKEN(Operasyon Şefi), Hastane Başmüdürü Fatma Eravcı AKPINAR(Kurumlar Arası Koordinasyon Sorumlusu), Hastane Müdürü Bedri YALÇIN(Lojistik Şefi), Hastane Müdürü Muhammet ÇELİK(Finans Şefi), Hastane Müdür Yardımcısı Zekeriya KAPLAN(Planlama Şefi), Hastane Müdür Yardımcısı Seçkin ÖNER(İş Güvenliği Sorumlusu), Hemşire Hizmetleri Müdürü Nevin ŞEN(Tıbbi Bakım Sorumlusu), Çiğdem YÜRÜK (Acil Servis Birim Sorumlusu), HAP Sekreteryası Selvihan EKİCİ katıldı.


Tatbikatı Sağlık İl Müdürlüğü’nden  Afet Birim Sorumlusu Paramedik Murat YILDIZ,  Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Özlem Özcan DURSUN, Acil Afet Birim Sorumlusu Paramedik Sümeyye  KALAFAT gözlemci olarak takip etti.  Tatbikatta senaryo gereği ilimizde meydana gelen deprem neticesinde
hastaneye çok sayıda yaralı gönderilmesi durumunda, hastaneye kabul edilecek hastalara  en sistemli,hızlı ve güvenli şekilde müdahale edebilmek için nasıl organize olunacağı üzerinde duruldu.

Tatbikat senaryosunda afet triyajı; oluşturulacak bakı alanları, hasta tahliyeleri; basın ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi; işbirliği içerisinde çalışılması gereken kurumlarla irtibatın sağlanması; yangın,patlama ve su baskınlarına karşı alınacak önlemler;  ilaç, malzeme, cihaz ve gıda temini; personel çalışma saatlerinin belirlenmesi ve güvenlik için alınacak tedbirler yer aldı.


Gözlem ekibinin tatbikat hakkındaki değerlendirmelerinden sonra “HAP Masa Başı Tatbikatı” sona erdi.