24 Mayıs 2017
Hastanemizde Radyoloji, Patoloji ve Nükleer Tıp bilgilendirme kısa mesaj servisi de hastalarımızın hizmetine sunuldu.  Yapılan yeni düzenleme ile Tomografi ve MR gibi Radyoloji raporları ile Patoloji ve Nükleer Tıp rapor sonuçlarının onaylanmasından sonra, hastalarımızın sistemdeki kayıtlı cep telefonu numaralarına “Sayın… …/…/2017 Tarihli … Adlı Tetkik Sonucunuz Çıkmıştır.” ibareli bilgilendirici kısa mesaj gönderilecek.