- Hastaya refakatçı gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir ve refakatçı bir kişi ile sınırlıdır.
- Hasta refakatçısı kimlik fotokopisi ile servis hemşiresine başvurur. Refakatçı kartı otomasyon girişini Tıbbi Sekreter yapar.
- Refakatçiye verilen yemek için ücret ödenmez. Hastanın sağlık güvencesi karşılar.
- Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.
- Refakatçı hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.
- Yoğun Bakım Ünitesi’nde refakatçi bulundurulamaz.